همایش

بیست و سومین همایش مدیران

خانههمایشexpand_moreبیست و سومین همایش مدیران شرکت راهیابان فردا با حضور تمامی مدیران دفترمرکزی، مدیران پروژه ها و دفترداران در تاریخ 98/10/17 در سالن جلسات مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی اصفهان برگزار…

برگزاری کلاس آموزش ایمنی

خانههمایشexpand_moreبرگزاری کلاس آموزش حین کار توسط مسئول آموزش شرکت راهیابان فردا برای پاکبانان عزیز ناحیه 2 بهارستان و حضور مدیر پروژه این ناحیه که در تاریخ 98/05/01 در سالن آموزش…
ناحیه 2 بهارستان

بیست و دومین همایش مدیران

خانههمایشexpand_moreبیست و دومین گردهمایی مدیران شرکت راهیابان فردا در خصوص موارد زیر با توضیحات مدیرعامل و معاونت اجرائی و رئیس واحد تحقیق و توسعه و مدیر واحد اداری برگزار گردید…
فهرست