زمین پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک در پروژه یزد

خانهزمین پاکexpand_moreبا توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی امروز، نقش فرهنگ سازی در کاهش آسیب های حاصل از تخریب ها و آلاینده های رو به گسترش در شهرها…

روز بدون نایلکس راهیابان فردا در بهارستان

خانهزمین پاکexpand_moreبراساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران سالانه بیش از3 میلیون تن پلاستیک تولید می شود. بیشتر این پلاستیک ها نیز بادوام هستند و صد ها سال طول می…
روز بدون نایلکس

زمین پاک سال 96

خانهزمین پاکexpand_moreبرگزاری جشن و مسابقه توسط شرکت راهیابان فردا در روز جهانی زمین پاک، در منطقه 15 اصفهان و بازدید رئیس خدمات شهری استان اصفهان

زمین پاک سال 97

خانهزمین پاکexpand_moreبرگزاری نمایشگاه و ورک شاپ در روز جهانی زمین پاک، با حضور رئیس خدمات شهری و امور شهر منطقه 1 اصفهان در پل آذر، به نفرات اول که بیشترین…
فهرست