آموزش

آموزش های چهره به چهره شهروندان محلات

خانهآموزشexpand_moreدر راستای افزایش سطح فرهنگ شهروندان محلات از موضوعات زیست محیطی کارشناسان آموزش و پسماند شرکت راهیابان فردا در قالب آموزش های درب منازل محلات با ارائه بروشور و تقویم…

آموزش های مدارس سطح شهر

خانهآموزشexpand_moreاز مسائل مهمی که در در رابطه با کشور عزیزمان قابل ‌ذکر است، نبود هیچ‌گونه محدودیتی در تولید پسماند به وسیله افراد و نهادهای مختلف است. نتایج پژوهش‌های به‌عمل‌آمده نشان…

مراسم هفته کودک و محیط زیست

خانهآموزشexpand_moreباعنایت به اهداف بلند مدت شرکت راهیابان فردا مبنی بر مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست و نظافت شهری به مناسبت روز ملی کودک و محیط زیست به منظور فرهنگسازی…
فهرست