این شهرستان در شمال و شمال شرقی استان فارس واقع شده است و شامل شهرهای اباده، بهمن و صغاد میباشد. از مهمترین جاذبه های طبیعی آن منطقه شكار ممنوع بصیران است. مهمترین آثار و اماكن تاریخی و مذهبی شهرستان آباده قلعه ایزد خواست، مزار پیر حمزه سبز پوش و عمارت امید سالار می باشد.آباده به لحاظ داشتن صنایع دستی در فارس و ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.منبت كاری در آباده از هنرهای قدیمی به شمار میرود. هم اینك قالی آباده در بازار اروپا علاقمندان زیادی دارد.

منطقه هفت کرج
منطقه یازده شیراز
فهرست